ท่องเที่ยว

‘กรุงเทพฯ’ ที่เราจำขึ้นใจ

Published 10 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

‘กรุงเทพฯ’ ที่เราจำขึ้นใจ

ชื่อของหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับคำว่า ‘กรุงเทพฯ’ ล้วนกลายเป็นที่จดจำ สร้างแบรนด์ที่มีประวัติอันยาวนาน และบ่งบอกถึงต้นกำเนิดที่เกิดขึ้นใน ‘กรุงเทพฯ’ มหานครที่คนไทยภาคภูมิใจ และกลายเป็นที่จดจำไปทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร,Rabbit Today

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok Metropolitan) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กรุงเทพฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชธานีที่ทรงตั้งขึ้นใหม่ ดังปรากฏในหนังสือ ‘พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ’ ว่า

“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้แปลงสร้อยที่ว่า ‘บวรรัตนโกสินทร์’ เป็น ‘อมรรัตนโกสินทร์’ และมักเรียกกันว่า กรุงรัตนโกสินทร์ มีคำอ่านที่ถูกต้องคือ

“กฺรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตะนะโกสิน มะหินทะรายุดทะยา มะหาดิหฺลกพบ นบพะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน อะมอนพิมานอะวะตานสะถิด สักกะทัดติยะวิดสะนุกำปฺระสิด” 

ซึ่งมีความหมายดังนี้

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา = เมืองของเทวดา มหานครอันเป็นอมตะ

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ = สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ = เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,Rabbit Today

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 โดยมี 2 ผู้ร่วมก่อตั้งคนสำคัญคือ อาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ แต่เดิมมีชื่อว่า ‘โรงเรียนไทยเทคนิค’ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ‘วิทยาลัยไทยเทคนิค’ ต่อมาเปลี่ยนเป็น ‘วิทยาลัยกรุงเทพ’ หรือ Bangkok College เพื่อสอดรับกับความก้าวหน้าในการเปิดสอนระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.2508 และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น ‘มหาวิทยาลัยกรุงเทพ’ (Bangkok University) ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร และโดดเด่นในเรื่องหลักสูตรแห่งอนาคต

โรงพยาบาลกรุงเทพ,Rabbit Today

โรงพยาบาลกรุงเทพ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ที่ให้บริการมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งในประเทศกัมพูชา เป็น 1 ใน 6 กลุ่มโรงพยาบาลที่ดำเนินการภายใต้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

ธนาคารกรุงเทพ

สโลแกนที่ว่า ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ธนาคารกรุงเทพ ติดหูคนไทยมายาวนาน จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2487 และเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 1 ธ.ค. 2487 โดยนายควง อภัยวงศ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้น เป็นผู้เปิดป้ายสำนักงานใหญ่แห่งแรก ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหาในย่านท่าน้ำราชวงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกคือ ‘หลวงรอบรู้กิจ’ (ทองดี ลีลานุช) ที่ปฏิบัติงานรวมระยะเวลา 8 ปีของการก่อตั้งธนาคารในช่วงแรกเริ่ม

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง),Rabbit Today

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2453 ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 บนเนื้อที่ราว 120 ไร่ มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรอเนสซองส์ คล้ายสถานีรถไฟเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้รถไฟขบวนแรกเดินเข้าสู่สถานีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2459 ข้อมูลจาก: การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),Rabbit Today

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เป็นที่รู้จักกันในนาม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ก่อตั้งโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เมื่อปี พ.ศ.2511 เริ่มจากการจัดตั้งเป็นแผนกการบินของบริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ซึ่งมีนายแพทย์ปราเสริฐเป็นเจ้าของ ต่อมาในปี 2527 ได้ก่อตั้ง บริษัท สหกลแอร์ จำกัด ขึ้น เพื่อรับโอนกิจการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบินจากบริษัท กรุงเทพสหกล จำกัด ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด’ และให้บริการเที่ยวบินแบบประจำอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ ‘สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส’ ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา โดยมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 20 ม.ค. 2529 ปัจจุบันมีจุดหมายปลายทางภายในประเทศ 12 แห่ง และต่างประเทศ 18 แห่ง

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - รถไฟฟ้าบีทีเอส,Rabbit Today

บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - รถไฟฟ้าบีทีเอส

เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2542 แบ่งเป็น 2 เส้นทางคือ

สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม. ได้รับชื่อพระราชทานว่า ‘รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑’ และเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2554 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม. จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง

และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า ‘รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒’ วันที่ 23 ส.ค. 2552 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 2.2 กม. จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่

วันที่ 14 ก.พ. 2556 ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี ระยะทาง 2.17 กม. คือสถานีโพธิ์นิมิตรและสถานีตลาดพลู

วันที่ 5 ธ.ค. 2556 ได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี คือสถานีวุฒากาศและสถานีบางหว้า ระยะทาง 3.8 กม.

วันที่ 3 เม.ย. 2560 ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สำโรง อีก 1 สถานี คือ สถานีสำโรงระยะทาง 1.8 กม.

และเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ อีก 8 สถานี คือ สถานีปู่เจ้า สถานีช้างเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากน้ำ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 11 กม. ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งหมด 49.05 กม. ใน 43 สถานี

ข้อมูลจาก: www.bts.co.th

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,Rabbit Today

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2530 ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับแรกของไทย ถือเป็นสื่อด้านธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างมาอย่างยาวนาน นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์ ทั้งด้านธุรกิจ การเงิน การค้า การลงทุน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ พร้อมแนวทางการจัดการในโลกธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน,Rabbit today

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

มีประวัติศาสตร์ของการกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้มายาวนาน ย้อนกลับไปได้ถึงปี พ.ศ.2395 ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ซึ่งได้ตั้งโรงเรียนแห่งแรก ณ ตำบลกุฎีจีน และมีเด็กนักเรียนจีนเรียนเพียง 8 คนในยุคนั้น และได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ.2431 ได้ก่อตั้งโรงเรียนบางกอกคริสเตียนไฮสกูล ณ ตำบลกุฎีจีน และได้ย้ายโรงเรียนมาที่ถนนประมวญ ย่านบางรัก พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล ในปี พ.ศ.2443 และในอีก 3 ปีต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูลจาก: www.bcc.ac.th

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย,Rabbit Today

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2484 โดยอาจารย์เล็ก บูรณะสมบัติ ในปี พ.ศ.2514 ได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า Bangkok Business College หรือ BBC และได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในเวลาต่อมา ตลอดระยะเวลากว่า 77 ปี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรมีคุณภาพให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ อาจารย์ขจรพล บูรณะสมบัติ

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา,Rabbit Today

โรงเรียนกรุงเทพพิทยา

เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อโรงเรียนส่งเสริมวิทยา แต่ได้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ย่านถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกรุงเทพวิทยา ซึ่งเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2545

ร้านยากรุงเทพ

เปิดให้บริการสาขาแรกในปี พ.ศ.2541 และในปี พ.ศ.2547 จดทะเบียนเป็นบริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2585/2 ถนนลาดพร้าว (ใกล้ปากซอยลาดพร้าว 87) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสาขาบริการทั้งหมดกว่า 90 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ความผูกพันระหว่างชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานคร กับกิจการและสถาบันต่างๆ นั้น แม้จะทำให้เกิดการจดจำ มีการพัฒนาผ่านกาลเวลามาได้ยาวนาน แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ‘ความเป็นไทย’ อันเป็นเอกลักษณ์ ที่สอดแทรกไว้ระหว่างบรรทัดของทุกหน้าประวัติศาสตร์ ที่ทำให้ใครๆ ไม่เคยลืมชื่อนั้นๆAdvertising