ท่องเที่ยว

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา

Published 24 ธ.ค. 2018

By คชาชาติ อนนทสีหา

Bantharae-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

ใกล้ถึงวันสมโภช เฉลิมฉลอง ‘วันคริสต์มาส’ ของทุกปี เรามักจะเห็นห้างสรรพสินค้าและร้านรวงต่างๆ ประดับประดาตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยไฟหลากสีระยิบระยับ

มีภาพชายแก่หนวดเครายาวสีขาวพุงพลุ้ยในชุดสีแดงสดใสพร้อมถุงของขวัญบนล้อเลื่อน มีกวางลากจูง คลอด้วยบทเพลงคริสต์มาสในจังหวะสนุกๆ เพื่อดึงดูดผู้คนที่ผ่านไปมาให้หันมาสนใจและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในร้านรวงของตน บรรยากาศเช่นนี้มีให้เห็นทั่วไปตามเมืองใหญ่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

บ้านท่าแร่’ ชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก มากที่สุดในประเทศไทย บ้านเรือนที่นี่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสในสไตล์โคโลเนียลที่งดงามเรียงราย 2 ข้างทางตามถนนสายหลักของหมู่บ้าน

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล รูปทรงคล้ายเรือลำใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สามารถเดินชมพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ณ ศาลามาร์ติโนท่าแร่ และอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

งานเทศกาลแห่ดาว คริสต์มาส ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยมีการเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525)

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ทุกวันที่ 23-24 ธันวาคม ชุมชนบ้านท่าแร่แห่งนี้จะจัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยเชื่อว่า ‘ดาว’ เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

การแห่ดาวจึงเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา การส่งมอบความสุขความรื่นเริงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน ในวันนั้นชาวบ้านจะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน มีขบวนรถตกแต่งด้วยดาวขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีสันอย่างสวยงาม ซึ่งสื่อถึงเรื่องราวการประสูติของพระเยซู จากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมีมหรสพทั้งคืน

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ประเพณีแห่ดาว’ ในเทศกาลวันคริสต์มาส มีเพียงแห่งเดียวในโลก คือที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสงเท่านั้น ไปท่องเที่ยวและไปพบกับความอลังการของขบวนรถแห่ดาวได้ในค่ำคืนวันที่ 24 ธันวาคมที่บ้านท่าแร่ แล้วมารวมและแห่พร้อมกันอีกครั้งในตัวเมืองสกลนครในคืนวันที่ 25 ธันวาคม

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

โดยเริ่มจากบริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร แห่รอบตัวเมืองไปยังบริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง ละลานตากับดาวบนดินนับหมื่นดวง สนุกสนานกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสต้อนรับปีใหม่ ที่สืบสานความเชื่อและศรัทธาเป็นเทศกาลแห่งสีสัน ความสุขและรอยยิ้ม เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวในช่วงส่งท้ายปีเก่า

แห่ดาว...บ้านท่าแร่...สีสันพลังแห่งศรัทธา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

การเดินทาง

ตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กิโลเมตรAdvertising