ท่องเที่ยว

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา

Published 9 ม.ค. 2019

By คชาชาติ อนนทสีหา

Inlay-myanmar-guide-to-go-Rabbit-Today-banner

พม่าในสายตาของคนไทยส่วนใหญ่ ยังดูเป็นประเทศที่น่ากลัว ดูลึกลับ ผู้คนโหดเหี้ยม หรือดูอันตราย หากต้องเข้าไปเยี่ยมเยือน ความคิดเหล่านี้อาจเกิดจากประวัติศาสตร์ฝังใจของไทยกับพม่า ที่เป็นด้านลบตั้งแต่อดีต

ซึ่งความเป็นจริงนั้น หากเราลืมบทเรียนในหนังสือที่เขียนถึงพม่าในอดีต แล้วเปิดใจรับความเป็นไปของโลกปัจจุบัน เราจะพบว่าประเทศพม่า คือหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น ยังคงยึดถือประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านานเหมือนในอดีต

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

อีกสิ่งสำคัญคือความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นดั่งแรงบันดาลใจในการก่อเกิดสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่หลายแห่งในพม่า รวมถึงวิถีชีวิต อาหารการกินอันเป็นเอกลักษณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลาย นี่คือเสน่ห์ของพม่าที่ใครหลายคนมองข้ามไป

สุดยอดทริปเที่ยวพม่าอีกทริปหนึ่งของผม ก็คือการได้ท่องทะเลสาบอินเล สัมผัสความยิ่งใหญ่ของผืนน้ำกว้าง กับวิถีชีวิตผู้คนที่เท้าไม่เคยสัมผัสดิน

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ผมรู้สึกเสียดาย...วันเวลาช่างน้อยนิดที่ผมมีโอกาสไปเยือนและได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสงบเงียบของ ‘ทะเลสาบอินเล’ ถ้าเป็นไปได้อยากอยู่ต่อสักสัปดาห์ หรือสักเดือน จิตใจคงสบาย หายเหนื่อย หายเครียดจากชีวิตที่เร่งรีบร้อนรน

‘อินเล’ มิได้มีแต่ทัศนียภาพทะเลสาบและขุนเขาตระการตา แต่ยังมีสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศและน้ำใสสะอาด ที่สำคัญคือ อินเลยังมีวิถีชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ ชาวอินทา (Intha) ผู้มีความสามารถแจวเรือได้ด้วยมือและเท้า โดยเฉพาะการแจวด้วยเท้า 

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ

ทะเลสาบอินเล หรือไทใหญ่เรียกว่า ‘อางเล’ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร ถือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า 

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

การทำประมงในทะเลสาบเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวิธีการหาปลานั้น เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ 

ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่ประมาณ 116 ตร.กม. มีความลึกประมาณ 2-8 เมตร (พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามฤดู) มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ดึงให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ผืนน้ำกว้างใหญ่ และวิวทิวเขาอันสวยงาม รวมทั้งเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวอินทาที่เรียบง่าย

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ที่นี่ผมได้เห็นความมหัศจรรย์ของการเกษตรกรรมลอยน้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวอินทา ที่รู้จักดึงเอาธรรมชาติรอบตัว มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเหมาะสม แปลงผักในทะเลสาบเกิดจากการตัดเอาวัชพืชและสาหร่ายในทะเลสาบที่เอามาดัดแปลงทำเป็นแปลงเกษตรลอยน้ำ

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ด้วยทะเลสาบอินเลมีเนื้อที่กว้างใหญ่ ผู้คนแตกกระจาย แยกตัวออกเป็นหลายหมู่บ้าน จึงทำให้มีหลากหลายอาชีพอยู่รวมกันในทะเลสาบแห่งนี้ มีอาชีพเกษตรกรรม ทั้งเพาะปลูกและประมง และมีสินค้าหัตถกรรมขนาดเล็ก เช่นการทอผ้า ตีเหล็ก บุหรี่ และอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการบริการท่องเที่ยว บ้านเรือนของชาวอินตา ก็ล้วนแต่ลงหลักปักเสาลงในทะเลสาบ และอยู่ใกล้กับแปลงเกษตรลอยน้ำของพวกเขานั่นเอง

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วัดพองดออู คือวัดที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเย่ามา กลางทะเลสาบอินเล เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ และเป็นที่เคารพของชาวอินทามากที่สุด เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพองดออู หรือพระบัวเข็ม ทั้ง 5 องค์ ทุกๆ ปีในวันออกพรรษา ชาวอินทาจะพากันแห่พระพุทธรูปนี้ไปรอบๆ หมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณทะเลสาบอินเล 

และเนื่องจากมีความศรัทธามาก ชาวบ้านจึงนำทองคำเปลวมาปิดที่องค์พระ พอกหนาจนไม่เห็นองค์พระพุทธรูปซึ่งมีขนาดจริงเพียง 5 เซนติเมตร ปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

ผมนั่งเรือจากหมู่บ้านเย่ามาไปทางเหนือเล็กน้อย เพื่อไปชมวัดงะเพจวง (วัดแมวกระโดด) เหตุที่เรียกวัดแมวกระโดด เพราะพระภิกษุที่วัดนี้เลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก จึงได้ฝึกให้แมวกระโดดลอดห่วง แลกกับการให้อาหาร จึงเป็นที่มาของชื่อเล่นของวัดที่เรียกกัน

นอกจากนั่งเรือชมทิวทัศน์ ชมวัดกลางน้ำ และงานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวบ้านแล้ว อีกสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการชมคือ วิธีการจับปลาของชาวอินทาที่ไม่เหมือนใคร โดยคนหาปลานั้นจะใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งในการพายและควบคุมเรือ ขณะที่มือทั้งสองข้างต้องใช้ในการจับถืออุปกรณ์หาปลา เช่น สุ่มจับปลา และฉมวกแทงปลา

อินเล...ทะเลสาบแห่งชีวิต ของชาวอินทา,ท่องเที่ยว,Rabbit Today

วิธีการออกหาปลาแบบนี้จะพบเห็นได้จากอินเลที่เดียวเท่านั้น การที่ชาวอินทาออกหาปลาเพียงลำพัง จึงทำให้พวกเขาจำเป็นต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

บอกแล้วว่าการได้ไปเยือนพม่าด้วยตัวเอง ทำให้ลืมเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ที่ฝังใจในอดีตไปเสียสนิท รายไหนรายนั้นกลับมาไม่เคยเอ่ยหาคำตอบอีกเลยAdvertising