ท่องเที่ยว

เตรียมพบกับเทศกาลโคมไฟไต้หวัน ครั้งที่ 31 ปี 2020 ที่เมืองไทจง

Published 27 พ.ย. 2019

By Rabbit Today

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

เนื่องจากเทศกาลโคมไฟจะมีการเปลี่ยนเมืองในการจัดงานทุกปี โดยสภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบให้สิทธินครไทจงเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานเทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020 โดยปีหน้าจะจัดงานในสถานที่เดียวกับที่จัดงาน Taichung World Flora Exposition ระหว่างวันที่ 8-23 ก.พ. 2563 

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

เทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งที่ 31 ประจำปี ค.ศ.2020

แผนกบุคคล รัฐบาลนครไถจงกล่าวว่า เทศกาลโคมไฟไต้หวันประจำปี 2020 จะจัดขึ้นที่นครไทจง โดยมีการรวมนวัตกรรมที่หลากหลายและคุณลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ขอเชิญชวนประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมงานในครั้งนี้Advertising