สุขภาพและกีฬา

เช็กเต้า ไหวตัว ไม่กลัวมะเร็ง

Published 16 เม.ย. 2019

By อายุรศาสตร์ง่ายนิดเดียว

Breast-Cancer-Screening-health-and-sport-Rabbit-Today-banner

ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมมีวิธีการตรวจรักษาที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมลดลงมาก

ทว่าการเสียชีวิตที่ลดลงและการรักษาที่ดีขึ้นนี้ ตั้งอยู่บนความจริงที่ว่า รักษาตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม การที่จะรักษาในระยะเริ่มต้นและยังไม่ลุกลามได้จะต้องมีกระบวนการตรวจคัดกรองที่ดี เพื่อค้นหาโรคตั้งแต่ระยะต้น ตั้งแต่ยังไม่มีอาการและยังไม่สามารถตรวจอาการแสดงที่ชัดเจนได้

มีความพยายามที่จะออกแนวทางทางเวชปฏิบัติมากมายเพื่อกำหนดการคัดกรองที่ดี แนวทางของแต่ละชาติ แต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันตามความชุกของโรค ตามความถี่ของยีน ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและงบประมาณของแต่ละชาติ 

แนวทางต่างๆ นั้นมีข้อสรุปโดยรวมง่ายๆ ดังนี้

  1. วิธีการคัดกรอง จะใช้วิธีการเอกซเรย์ที่เรียกว่า แมมโมแกรม เป็นหลักในการคัดกรอง เพราะมีข้อมูลสนับสนุนว่าตรวจจับได้ดี และผลแห่งการตรวจจับนั้นลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลงได้ สำหรับการตรวจเต้านมด้วยตัวเองหรือการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนมา แม้จะไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิต แต่เป็นวิธีที่ง่าย ราคาไม่แพง สำหรับในประเทศไทยน่าจะยังใช้เสริมเพิ่มจากการตรวจแมมโมแกรมได้
  2. ในสุภาพสตรีที่อายุน้อยกว่า 40 ปี การคัดกรองจะไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตมากนัก เนื่องจากโอกาสเป็นผลบวกปลอมจากแมมโมแกรมยังมีมากเพราะเนื้อเต้านมยังตึงและแน่นด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การพิจารณาคัดกรองจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มที่เสี่ยงสูง
  3. สุภาพสตรีที่อายุ 70-75 ปีขึ้นไป หลักฐานที่แสดงประโยชน์จากการคัดกรองไม่มากเช่นกัน จึงไม่แนะนำตรวจทุกคน ตรวจแมมโมแกรมเฉพาะรายที่เสี่ยงสูงหรือมีข้อสงสัยเท่านั้น
  4. ข้อมูลการคัดกรองที่เห็นประโยชน์เด่นชัดที่สุดคือ กลุ่มสุภาพสตรีทุกคนที่มีอายุในช่วง 40-75 ปี คัดกรองโดยใช้แมมโมแกรม ด้วยความถี่ทุก 2 ปี

นี่คือแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีอาการ สำหรับคนปกติ หากมีอาการหรือมีผลการตรวจแมมโมแกรมที่ผิดปกติแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ไม่ใช่การตรวจคัดกรองอีกต่อไป ซึ่งจะได้รับคำแนะนำการตรวจที่ต่างกันเป็นกรณีไป และยังมีกลุ่มสุภาพสตรีที่มีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูง จะตรวจเร็วขึ้นและถี่ขึ้น

  1. มีญาติสายตรงใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านม จะเริ่มตรวจเมื่ออายุเท่ากับอายุญาติคนนั้นลบด้วย 10
  2. เคยเป็นมะเร็งเต้านมและรักษาหายแล้วมาก่อน
  3. เคยได้รับการฉายรังสีใดๆ บริเวณช่องอก ทรวงอก
  4. ใช้การรักษาทดแทนฮอร์โมนเพศมาอย่างน้อย 5 ปี
  5. เคยได้รับการตรวจชิ้นเนื้อพบผิดปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นมะเร็ง

การคัดกรองมะเร็งไม่สามารถทำได้ทุกมะเร็ง และการคัดกรองจะต้องใช้วิธีที่ถูกต้องรวมทั้งมีมาตรการการรักษาที่ดีหากพบว่าเป็นมะเร็ง มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งที่สามารถคัดกรองได้ดีและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้มากมายครับ ดังนั้น เราน่าจะทบทวนกันอีกครั้งว่า ถึงเวลาคัดกรองแล้วหรือยังAdvertising