Published 31 ก.ค. 2018

By มิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร

SetGoal-HealthandSport-Rabbit-Today-MAIN_600x450

หลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสุขภาพตัวเอง ผมเชื่อว่าต้องมีการตั้งเป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือการมีโค้ชสอนส่วนตัว การมีเป้าหมายไม่ใช่แค่จะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ แต่ยังช่วยให้เรามีทิศทางและแรงบันดาลใจอีกด้วย

Set Goals,Health & Sport, Rabbit Today

      อย่างแรกที่สำคัญในการตั้งเป้าหมายคือ การหาเหตุผลและจุดประสงค์ เพราะถ้ามันแข็งแรงและยิ่งใหญ่มากพอจริงๆ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะสำคัญและแข็งแรงมากขึ้น

      อย่างที่สองในการตั้งเป้าหมายคือ

1. เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และเจาะจง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป็นไปได้ทั้งกระบวนการ และการออกกำลังกายในแต่ละรูปแบบ หรือแต่ละท่า ยกตัวอย่าง เราจะสามารถควบคุมกระบวนการของเป้าหมายตัวเองได้มากกว่า เช่น ตั้งเป้าไว้ว่า อยากออกกำลังให้ถูกวิธี หรือใช้เทคนิคให้ถูกต้อง แต่เราจะสามารถควบคุมการออกกำลั งกายแต่ละรูปแบบได้น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น พยายามลดไขมันให้ได้ 4 กิโลฯ

2. เราต้องตั้งเป้าหมายให้สามารถวัด และจับต้องได้ เช่น การบอกว่าอยากรู้สึกดีขึ้น หรือสุขภาพดีขึ้น เป็นอะไรที่จับต้อง และวัดได้ยาก ถ้าเทียบกับการบอกว่า จะลดน้ำหนัก 2 กิโลฯ ภายใน 1 เดือน

3. เราต้องตั้งเป้าหมายให้กระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำต่อได้เรื่อยๆ

4. เราต้องตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นจริงและเป็นไปได้ และก็ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของความสามารถตังเอง เวลาที่เรามี และความจำเป็นของตัวเรา อย่าตั้งเป้าหมายหรือผูกมัดตัวเองกับอะไรที่เกินเลย

5. ทุกๆ เป้าควรมีระยะเวลาของมัน ยกตัวอย่างเช่น อยากลดน้ำหนักให้ได้ 1 เท่า ก็ต้องกำหนดตัวเองไว้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรที่สมเหตุสมผล

 

Set Goals,Health & Sport, Rabbit Today

     การมีคนรอบข้าง หรือ โค้ชที่ที่คอยดูแลและสนับสนุนนั้นดีมาก แต่อย่าลืมว่าการมีโค้ช ไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะโค้ชไม่ใช่นักมายากล หรือยาวิเศษที่จะเสกให้เราเปลี่ยนรูปร่างหรือสุขภาพตัวเองได้ ตราบใดที่เราไม่ให้ความร่วมมือ เราก็จะทำไม่ได้ คนเป็นโค้ชมีหน้าที่วางแผนและคอยสนับสนุน ส่วนตัวเราเองมีหน้าที่ใช้ความพยายามในการไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับAdvertising