สุขภาพและกีฬา

ศิริราชพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ร่วมสร้างศักยภาพให้คนไทย ‘ดูแลกันและกัน’

Published 30 ต.ค. 2019

By Rabbit Today

ศิริราชพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ร่วมสร้างศักยภาพให้คนไทย ‘ดูแลกันและกัน’

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้จึงนำมาซึ่งโครงการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติขึ้นบนพื้นที่ 25 ไร่ ใน จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการวางระบบดูแลผู้สูงอายุให้กับประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของศิริราช เน้นรักษาฟื้นฟูผู้สูงอายุที่พ้นจากการรักษาอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันในโรงพยาบาลแล้ว ให้สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน เพื่อลดเวลาที่ผู้สูงอายุต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาล ช่วยกระจายทรัพยากรในการรักษาอย่างทั่วถึง 

พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจกับญาติของผู้สูงอายุในการดูแลอย่างปลอดภัย ป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้อยู่ท่ามกลางความรัก ความห่วงใยจากคนในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ดูแลกันและกัน” เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมให้กับคนไทย ไม่ใช่แค่การดูแลผู้สูงวัย แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างต่อไปในอนาคต 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติด้วยการร่วมบริจาคในกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” 

ชื่อบัญชี : ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-2-51252-9

ธนาคารกสิกรไทย 638-2-13545-6

ธนาคารกรุงเทพ 901-7-00988-8

ชื่อบัญชี : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง

ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-3-04590-7

บริจาคทางโทรศัพท์

กด *984*100# โทรออก (ครั้งละ 100 บาท) หรือโทร. 02-414-1414

รักษาด้วยการให้ เพราะ ‘ให้’ = ‘รักษา’Advertising