ดูดวง

RABBIT TODAY'S HOROSCOPE ดูดวงประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

Published 24 มิ.ย. 2019

By อ.อ้าย ปุญญชา

RABBIT TODAY

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงานจะอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ การเงิน ระวังการใช้จ่ายกับเรื่องที่สิ้นเปลือง ควรรู้จักประหยัดและอดออมไว้ด้วย ความรัก คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจ แต่ระวังจะเป็นรักที่ฉาบฉวย คนที่มีครอบครัวต้องเอาใจใส่กันให้มากขึ้น สุขภาพ ระวังภูมิแพ้

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงาน ค่อนข้างสับสน ความกังวลเรื่องความรับผิดชอบต้องค่อยๆ จัดลำดับความคิดและแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง การเงิน ต้องดูแลและเอาใจใส่กับเงินเป็นพิเศษ ระวังอาการติดลบแบบไม่รู้ตัว ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจแต่ยังมีอุปสรรคในการคบหา คนที่มีครอบครัวต้องคอยประคับประคอง พูดจา และปรับความเข้าใจกัน สุขภาพ ท้องไส้ไม่ค่อยดี

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงาน ต้องขยันให้มากขึ้นเพราะอยู่ในช่วงที่เบื่อหน่าย จะไม่เกิดผลดีเท่าไหร่นัก ทั้งการงานและการเงิน รายจ่ายคงที่ รายรับน้อยลง เพราะฉะนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี ความรัก ในคนโสดเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตอิสระไปก่อนจะดีกว่า คนที่มีครอบครัวช่วงนี้ท่านควรหมั่นพาครอบครัวไปท่องเที่ยวบ้าง จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพุธ ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงาน ควรเอาใจใส่ต่องานให้มาก ระวังลูกน้องบริวารจะนำความเดือดร้อนใจมาให้ การเงินการร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครควรต้องลงมือทำด้วยตัวเอง อย่าเมินเฉยจะเสียเปรียบได้ ความรัก  คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างวัย คนที่มีครอบครัวหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กัน อย่าใช้คำพูดเพื่อความสะใจจะเป็นปัญหาได้

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงาน จัดอยู่ในช่วงที่กำลังมีความเติบโตดี แม้จะเหนื่อยหน่อยแต่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี การเงิน ใช้จ่ายสะดวกคล่องตัว แต่อย่าใช้จ่ายเพลินจะเสียหายได้ ความรัก ในคนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีฐานะมั่นคงดี คนที่มีครอบครัวมีโอกาสได้ของฝากหรือสิ่งดีๆ จากคนรัก

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงาน แม้จะเหนื่อยหนักแต่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นอย่างดี ส่งผลไปถึงด้านการเงินที่ดีตามมาด้วยเช่นกัน ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่มีครอบครัวอย่ามุ่งเน้นแต่การทำงานมากเกินไปจนลืมครอบครัวคนรัก

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์

ดูดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ ประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

การงานจะอยู่ในช่วงที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง การเงินยั งคงต้องพึ่งพาบุคคลอื่นอยู่ ต้องรู้จักประหยัดและเริ่มออมเงิน พยายามบริหารจัดการให้ดี ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจ คนที่มีครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้ควรประคับประคองกันให้ดี