ดูดวง

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน

Published 13 ก.พ. 2019

By Eagle of Wisdom

palmistry-horoscope-Rabbit-Today-banner-1

การดูลายมือนั้น จะแบ่งการดูมือซ้าย และมือขวา โดยจะถือว่า มือซ้าย คือ กรรมเก่า และมือขวา คือ กรรมปัจจุบัน ดังนั้น เราจะยึดเส้นลายมือที่มือขวา ในการพยากรณ์เส้นลายมือ เพื่อบอกสถานะการเงินนี้

** กรรม คือ การกระทำ **

เส้นการเงิน/ เส้นธุรกิจ (การงาน)

การพิจารณาในเรื่องของสถานะการเงิน โดยมากแล้วเราจะดูที่เส้นของการงานเป็นสำคัญ เมื่อมีงานจึงมีเงินเป็นของคู่กัน เส้นการเงิน หรือเส้นธุรกิจนี้ จะเป็นเส้นที่อยู่ใต้นิ้วก้อย ที่เรียกกันว่า เนินพุธ และสามารถมีได้ทั้งเส้นเดียวและหลายเส้นในแต่ละฝ่ามือ โดยเราจะพิจารณาเส้นที่ชัด ยาว และไม่แตก ไม่มีเกาะก่อน เพราะจะบ่งบอกถึงธุรกิจที่มีความสำเร็จ มีความรุ่งเรือง แต่ถ้ามีเส้นแตก หรือมีเกาะอยู่ จะบ่งบอกถึงธุรกิจที่มีอุปสรรค และอาจไม่ประสบความสำเร็จ 

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน,ดูดวง,Rabbit Today

เส้นลายมือบอกสถานภาพการงาน และการเงิน (เกาะ)

*เกาะ คือ เครื่องหมายที่มีลักษณะยาวรีโป่งตรงกลาง เป็นเครื่องหมายที่เกิดขึ้นได้ตามเส้นหลักต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไปบั่นทอนเส้นหลักต่างๆ ให้มีความด้อยลง 

คำว่า ธุรกิจ ในที่นี้อาจหมายถึงการงานที่เราทำอยู่ โดยอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้

สำหรับบางท่านที่อาจจะไม่มีเส้นนี้ ก็ให้พิจารณาที่เนินพุธว่าเป็นเช่นไร ถ้ามีความอิ่มนูน สีอมชมพู ไม่ซีด จะจัดว่าเป็นลักษณะที่ดี แต่ถ้าเรียบแบน ซีด จะไม่ค่อยดีเท่าไร

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน,ดูดวง,Rabbit Today

เส้นลายมือบอกสถานภาพการงาน และการเงิน (เส้นเพียงเส้นเดียว)

เส้นธุรกิจนี้ ถ้ามีเพียงเส้นเดียว แต่ชัดและสวยงาม จะบ่งบอกว่า เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในสิ่งที่ตัวเองทำ จนทำให้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงร่ำรวยได้ และส่วนมากมักจะมีโชคในงานที่ตัวเองทำอยู่ด้วย

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน,ดูดวง,Rabbit Today

เส้นลายมือบอกสถานะภาพการงาน และการเงิน (โชคลาภ)

เส้นโชคลาภ จะเป็นเส้นเล็กๆ บางๆ สั้นหรือยาวก็ได้ (แต่ยิ่งยาวยิ่งดี) โดยจะขนานไปกับเส้นชีวิต หรือเส้นวาสนา เมื่อมีเส้นนี้เกิดขึ้นจะนำโชคลาภมาให้แบบไม่คาดฝัน จะเป็นโชคในเรื่องของการงาน หรือการเงินก็ได้

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน,ดูดวง,Rabbit Today

เส้นลายมือบอกสถานะภาพการงาน และการเงิน (มีเส้น 2-3 เส้น)

สำหรับท่านที่มีเส้นนี้ 2-3 เส้น มักจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อ ประสานงาน ทั้งยังสามารถทำงานได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน จึงมักมีอาชีพเสริม หรือประกอบธุรกิจหลายๆ อย่าง และมักเป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการหาทางสร้างรายได้ให้กับตนเอง ยิ่งถ้ามีเนินอาทิตย์ (เป็นเนินที่อยู่ใต้นิ้วนาง อันหมายถึงชื่อเสียง และการเงิน) และเส้นวาสนาที่สวยงาม จะสามารถสร้างฐานะจนเป็นเศรษฐีได้เลย

เส้นลายมือบอกสถานภาพ การงาน และการเงิน,ดูดวง,Rabbit Today

เส้นลายมือบอกสถานะภาพการงาน และการเงิน (มีเส้นมากกว่า 3 เส้น)

สำหรับท่านที่มีเส้นนี้มากกว่า 3 เส้น มักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นมากกว่าท่านที่มีเส้นนี้ 3 เส้น หรือน้อยกว่า เพราะจะมีความสามารถสูงในเรื่องของธุรกิจ มีความคิดหลากหลาย และรู้จักใช้วาทศิลป์ จึงมักทำงาน หรือมีธุรกิจระดับใหญ่ ยิ่งถ้ามีเนินอาทิตย์ (เป็นเนินที่อยู่ใต้นิ้วนาง อันหมายถึงชื่อเสียง และการเงิน) และเส้นวาสนาที่ดี และสวยงาม มีโอกาสจับธุรกิจระดับเริ่มร้อยล้านขึ้นได้…ช่างเป็นที่น่าอิจฉายิ่งนัก