ข่าว

Exhibition: การมองโลกในแง่ดีคือเรื่องน่าขัน

Published 25 ก.ค. 2018

By Rabbit Today

Natee-Rabbit-Today_920x470

ท่ามกลางชุดความคิดยอดนิยมแห่งยุคสมัยที่คอยกรอกหูให้เราพากันมองโลกในแง่ดี มองชีวิตในแง่งาม แต่งานศิลปะของศิลปิน ‘นที อุตฤทธิ์’ กลับสื่อสารบริบททางสังคมด้วยชุดความจริงที่ย้อนแย้ง ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “การมองโลกในแง่ดีคือเรื่องน่าขัน” (Optimism is Ridiculous)

การมองโลกในแง่ดีคือ เรื่องน่าขัน,News Beat,Rabbit Today

นที อุตฤทธิ์ ศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของยุคนี้ เป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด เกิดในปีพ.ศ. 2513 จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป ในปีพ.ศ. 2530 และจบคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ. 2534 นิทรรศการเดี่ยวของเขาได้แก่  Optimism Is Ridiculous: The Altarpieces จัดขึ้นที่ อายาล่า มิวเซียม กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2560)  Illustration of the Crisis ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ 2556) After Painting พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์  ประเทศสิงคโปร์ (พ.ศ 2553) และ The Amusement of Dreams, Hope and Perfection ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ 2550)

การมองโลกในแง่ดีคือ เรื่องน่าขัน,News Beat,Rabbit Today

ภายใต้ธีม “การมองโลกในแง่ดีคือเรื่องน่าขัน” ได้แก่ Paintings on Figure of Speech, Paradoxes and Inward Journey ชุดภาพประกอบด้วยองค์ความคิด 3 แนวทางด้วยกันคือ ภาพวาดของคน สัตว์ และสิ่งของ ซึ่งมาด้วยกันในรูปแบบของประโยคหรือวลีที่เชื่อมโยงกับการสังเกต นิทรรศการศิลปะภาพในครั้งนี้ศิลปินจะนำเสนอภาพวาดของสัตว์ที่เน้นให้เห็นบริบททางสังคมและความรู้ความเข้าใจของโลกภายนอกโดยความแตกต่าง Asian-ness กับแรงบันดาลใจยุคหลังอาณานิคม

การมองโลกในแง่ดีคือ เรื่องน่าขัน,News Beat,Rabbit Today

การมองโลกในแง่ดีคือ เรื่องน่าขัน,News Beat,Rabbit Today

การมองโลกในแง่ดีคือ เรื่องน่าขัน,News Beat,Rabbit TodayAdvertising