ข่าว

ไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายเรา กว่า 1 แสนชิ้นต่อปี!!

Published 23 มิ.ย. 2019

By Rabbit Today

ไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายเรา กว่า 1 แสนชิ้นต่อปี!!

งานวิจัยล่าสุดพบว่า มนุษย์นำชิ้นส่วนพลาสติกเล็กๆ เข้าสู่ร่างกายมากถึง 130,000 ชิ้นต่อปี คาดว่าไมโครพลาสติกในอาหาร น้ำ และอากาศ ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ

จากงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาและประมาณจำนวนไมโครพลาสติกที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์พบว่า คนทั่วไปกินไมโคร พลาสติกชิ้นเล็กๆ กว่า 50,000 ชิ้นต่อปี เด็กกินเข้าไปกว่า 40,000 ชิ้นต่อปี และสูดพลาสติกชิ้นเล็กๆ เข้าไปในปริมาณเท่าๆ กัน

ไมโครพลาสติกคืออะไร คำตอบก็คือพลาสติกขนาดเล็ก 10 ไมโครเมตร-5 มิลลิเมตร ซึ่งตัวเลข 10 ไมโครเมตรคือเล็กมากเกือบเท่ากับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์! ไมโครพลาสติกนี้เกิดจากขยะพลาสติกที่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ จนเราแทบมองไม่เห็น แต่จะปนเปื้อน เป็นอันตรายต่อสัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างมากโดยที่เราไม่รู้ตัว แถมยังใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 

งานวิจัยยังบอกว่าตัวเลขจริงๆ อาจจะสูงกว่าข้างต้น เพราะการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์จากอาหารและเครื่องดื่มเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น และยังมีข้อมูลที่ต้องหาอีกมาก แต่ข่าวร้ายกว่านั้นคือ การกินน้ำจากขวดพลาสติกยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการนำไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย คนที่กินน้ำจากขวดพลาสติกสม่ำเสมอจะเพิ่มความเสี่ยงในการนำไมโครพลาสติกเข้าไปเพิ่มเป็นกว่า 130,000 ชิ้นต่อปี 

และมีการคาดการณ์ว่าไมโครพลาสติกอาจปล่อยสารพิษร้ายแรง เนื่องจากไมโครพลาสติกเล็กมาก ถึงขั้นที่มันสามารถกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมิต้านทาน แม้เบื้องต้นการศึกษายังไม่บ่งชี้มากนัก

โดยก่อนหน้านี้มีการค้นพบไมโครพลาสติกที่กระจายอยู่ทุกที่ทั้งในอากาศ ดิน แม่น้ำ ส่วนที่ลึกสุดของมหาสมุทร และยังพบในขวดน้ำพลาสติก และที่กดน้ำสาธารณะ พบในเบียร์ ในน้ำตาล ในเกลือ ในสัตว์น้ำ แม้กระทั่งพบในอุจจาระมนุษย์อีกด้วย Advertising