ข่าว

เพิ่มโทษ!! แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ปรับ 5 พันบาท

Published 28 มิ.ย. 2019

By ภาดนุ

เพิ่มโทษ!! แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร ปรับ 5 พันบาท

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเพิ่มโทษ แก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร คนขับปรับ 5 พัน เจ้าของรถปรับ 5 หมื่น!

เรื่องนี้ ธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยว่า ปัจจุบันการแก้ปัญหาแท็กซี่สาธารณะ มีการยกระดับการให้บริการเรื่องปฏิเสธผู้โดยสาร โดยกำกับระบบแอปพลิเคชันคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ รวมทั้งพิจารณาเสนออัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมกับกลุ่มรถแท็กซี่และผู้โดยสาร ขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลด้วย 

สำหรับการแก้ปัญหาถาวรนั้น นอกจากจิตสำนึกของผู้ขับขี่แล้ว ขณะนี้มีการปรับแก้กฎหมายด้วยการรวมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ที่นำกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกันนั้น ขบ. มีบทลงโทษแท็กซี่ที่กระทำผิดปฏิเสธผู้โดยสารตามกฎหมายที่เข้มขึ้น 

โดยจะเพิ่มบทลงโทษจำนวนปรับให้หนักจากโทษเดิมที่มีอยู่คือ ปรับสูงสุด 2,000 บาท เป็นปรับสูงสุด 5,000 บาท และผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เป็นบทลงโทษมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถทัวร์ และรถตู้ เพราะปัจจุบันรถแท็กซี่มีบทลงโทษต่ำ ทั้งที่เป็นรถสาธารณะเหมือนกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) 15-30 วัน เข้ารับการอบรมมารยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ชม. หากกระทำผิดซ้ำจะลงโทษให้หนักขึ้น เช่น พักใช้ใบขับขี่ 3-6 เดือน รวมทั้งพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกายAdvertising