ข่าว

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน

Published 6 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

party-policy-news-beat-Rabbit-Today-banner-1

ใกล้ถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาทุกที (เหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 สัปดาห์เท่านั้น) Rabbit Today จึงขอเป็นตัวแทนดึงนโยบายเด็ดๆ ที่โดดเด่น หรือจะพูดว่า ‘นโยบายนอกกรอบ’ เพื่อเรียกคะแนนเสียงของแต่ละพรรค

มาแนะนำคุณผู้อ่านเพื่อเป็นการย้ำเตือนกันอีกครั้ง ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิ์ในสนามเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.นี้!!

1. พรรคภูมิใจไทย : ดันนโยบาย Grab ถูกกฎหมาย / ปลูกกัญชาได้แบบเสรี

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

การใช้ Grab Taxi เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ได้รับความนิยมในหมู่คนเมือง ดังนั้น แกร็บแท็กซี่จึงต้องมีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย และความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ เพราะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมือง และที่สำคัญยังสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรได้ดีอีกด้วย 

อีกหนึ่งนโยบายนอกกรอบที่พรรคเชื่อว่า กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับคนไทยได้ โดยคิดนโยบายให้มีการปลูกกัญชาเสรี เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยลดภาระหนี้สินให้กับประชาชน พร้อมทั้งสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ยกตัวอย่าง รัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2. พรรคอนาคตใหม่ : รัฐสวัสดิการครบวงจร 

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

พรรคอนาคตใหม่มีข้อเสนอในการปฏิรูปภาษี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรายจ่ายส่วนที่เพิ่มจะนำมาจากการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นหลัก เช่น ลดงบกลาโหมและรายจ่ายประจำของราชการ รวมถึงการจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีมรดกอย่างจริงจัง ลดสิทธิประโยชน์บีโอไอ และจัดการเศรษฐกิจนอกระบบเสียใหม่

3. พรรคเพื่อไทย : เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ, ส่งเสริมนักศึกษาจบใหม่ทำธุรกิจออนไลน์

 นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

นโยบายเด่นของพรรคเพื่อไทยที่โดนใจผู้มีรายได้น้อยก็คือ จะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า 300 บาทต่อวัน ส่วนนโยบายด้านเกษตรจะมีการส่งเสริมให้ลดพื้นที่การทำยางพารา อันเนื่องจากราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยให้หันมาปลูกทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนแทน

อีกนโยบายเด่นของเพื่อไทยก็โฟกัสไปที่นักศึกษาที่เรียนจบใหม่ ผู้สนใจทำธุรกิจเอสเอ็มอี การค้าออนไลน์ โดยจะแก้กฎระเบียบขั้นตอนการจดจัดตั้งบริษัท การส่งเสริมการค้าขาย รวมทั้งการให้ภาครัฐ และเอกชนหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

4. พรรคประชาธิปัตย์ : ชู 10 นโยบายการศึกษา จ่ายเบี้ยเด็กเข้มแข็งอายุ 0-8 ปี

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

พรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยต้องการเห็นเด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพด้วยคุณลักษณะ 7 ประการคือ สุขภาพดี, มีทักษะการคิดวิเคราะห์, มีทักษะ 2 ภาษา, มีทักษะการใช้เทคโนโลยี,มีคุณธรรมและจิตสาธารณะ, เข้าใจสิทธิและหน้าที่, มีทักษะชีวิต นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะดำเนินการด้านการศึกษา 10 เรื่อง โดยเรื่องที่เด่นสุดก็คือ เด็กที่เกิดมาอายุ 8-10 ปี จะได้รับเบี้ยเด็กเข้มแข็งเดือนละ 1,000 บาท เป็นต้น

5. พรรคประชาชนปฏิรูป : ปฏิรูปการปกครองสงฆ์

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

พรรคประชาชนปฏิรูปโฟกัสไปที่ การจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โดยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับธรรมาธิปไตย และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ ได้น้อมนำหลักที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ

6. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย : ยึดคืนผืนป่า

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

พรรคนี้มาพร้อมนโยบายยึดคืนผืนป่าที่อยู่ในมือนายทุน พร้อมทั้งดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น จัดสรรที่อยู่ให้กับชาวบ้านอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำกิน ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เป็นไม้หวงห้ามตามที่ขึ้นบัญชีไว้ 171 ชนิด เช่น ไม้พะยูง มะค่า เต็ง ประดู่ เป็นต้น ชดเชยการปลูกพืชทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมีและไม้ยืนต้นหวงห้ามเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินชดเชยของภาครัฐที่จะจ่ายให้ตามปีและขนาดของต้นไม้

7. พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคอนาคตใหม่ : เสนอยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

 นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

สิ่งที่ทั้งสามพรรคมีวิสัยทัศน์คล้ายกันคือ การเสนอนโยบายให้ไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกำลังพลเกิน 4 แสนนาย ทำให้เสียงบประมาณที่จะไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ไปโดยไม่จำเป็น อีกอย่างการบังคับเกณฑ์ทหารอาจทำให้ประชาชนเกิดความลำบาก แต่ทั้งนี้ก็ต้องปลูกจิตสำนึกประชาชน 2 เรื่องคือ 

1.ต้องรักประเทศของตัวเอง และ 2.ต้องพัฒนาศักยภาพร่างกายให้พร้อมต่อการรักษาและป้องกันประเทศอยู่เสมอ

8. พรรคพลังประชารัฐ : นโยบายการลดภาษี

นโยบายเด็ดๆ ของพรรคการเมืองเหล่านี้มีดีอย่างไร? ตามไปอัปเดตกัน,ข่าว,Rabbit Today

พรรคพลังประชารัฐชูนโยบายเรื่องของปากท้อง เรื่องทำมาหากิน โดยจะ ‘ลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา 10%’ตามด้วย “นโยบายลดภาษี 5 ปีแรกให้กับเด็กจบใหม่” และนโยบาย ‘ยกเว้นภาษีให้กับพ่อค้าแม่ขายสินค้าออนไลน์เป็นเวลา 2 ปี’  

เอาละ ชาว Rabbit Today น่าจะพอทราบถึงนโยบายของพรรคต่างๆ ที่เราหยิบมานำเสนอให้แบบสั้นกระชับกันแล้ว ถ้านโยบายของพรรคไหนถูกใจคุณผู้อ่าน ก็ลองเก็บไปคิดและไตร่ตรองดูว่า มันสามารถที่จะเป็นจริงได้แค่ไหน แต่ยังไงซะ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตรวจเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ และเลือกพรรคที่ใช่ สำหรับตัวเองกันด้วยล่ะ จำไว้ว่าหนึ่งเสียงของคุณมีความ สำคัญมาก อย่านอนหลับทับสิทธิ์เชียวนะ!!!Advertising