ข่าว

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง 5 ปี Smart City ต้องคลุม 77 จังหวัด

Published 14 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue190-news-beat-Rabbit-Today-banner

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City กลายเป็นโปรเจ็กต์สำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังโฟกัส เพราะเมืองรูปแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ต่อด้านสังคม/ วัฒนธรรม และประโยชน์ต่อด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้ายสุดก็จะส่งผลดีกลับมาสู่การดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพของผู้อยู่อาศัยในเมือง

ทั้งนี้ โครงการ Smart City ที่เกิดขึ้นไปบ้างแล้วในหลายเมืองทั่วโลก จะเน้นการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้เมืองสะดวกสบายเหมือนในฝันเกิดขึ้นจริง ทั้งยังทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ดีมีสุขกันด้วย

แม้ของไทยเราเองจะยังไม่มี Smart City อย่างเป็นรูปเป็นร่าง แต่ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้เริ่มเดินยุทธศาสตร์ไปบ้างแล้ว และล่าสุดก็เหมือนจะกำหนดวาระเร่งด่วนในการคลอดเมืองอัจฉริยะให้ได้ตามแผน โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวเรือในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

สำหรับแผนเมืองอัจฉริยะของไทยนั้น จะเน้นความครอบคลุม 7 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

ปัจจุบันแผนการสร้างเมืองอัจฉริยะในปีแรกผ่านการนำร่องไปแล้วใน 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต, เชียงใหม่, ขอนแก่น, กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา ส่วนปีที่ 2 (ปี 2562) จะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี (ปี2563-2565 ) จะขยายไปทั่วประเทศ 77 จังหวัด 100 พื้นที่Advertising