ข่าว

เจ้าชายนารุฮิโตะ ‘เรวะ’ รัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

Published 3 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue204-news-beat-Rabbit-Today-banner

ตอนนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศต่างเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปพร้อมกับการเข้าสู่รัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งทุกๆ รัชสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียกประจำยุค 

โดยไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผู้นำแห่งญี่ปุ่น ได้แถลงว่าชื่อยุคสมัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเลือกคำว่า ‘เรวะ’ ที่หมายถึง ความสงบที่สำคัญและความกลมเกลียว มีที่มาจาก ‘มันโยชู’ บทกวีเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมประชานิยมอันลึกซึ้งและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ใช้คำจากบทกวีญี่ปุ่นแทนตัวอักษรจีน เพื่อย้ำเตือนและระลึกถึงความเป็นญี่ปุ่น

ขณะเดียวกันยุค ‘เฮเซ’ ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงหนึ่งเดือนหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ จักรพรรดิองค์ที่ 125 เตรียมที่จะสละราชบัลลังก์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 เมษายน 2019 หลังขึ้นครองราชย์มาตั้งแต่ปี 1989 โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019 ที่จะถึงนี้ ‘เจ้าชายนารุฮิโตะ’ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น จะทรงขึ้นสืบทอดราชบัลลังก์ต่อ เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของญี่ปุ่น

สำหรับการสละราชบัลลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เพื่อสืบทอดให้กับเจ้าชายนารุฮิโตะ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ 200 ปี ของราชวงศ์จักรพรรดิญี่ปุ่น ที่ได้ส่งต่อราชบัลลังก์ให้กับทายาทได้สืบทอดAdvertising