ข่าว

ภารกิจสีเขียว ลงลึกเรื่องต้นไม้

Published 10 เม.ย. 2019

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue208-news-beat-Rabbit-Today-banner

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงโครงการ Sansiri Tree Story ว่าเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัย จากการเห็นคุณค่าความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ใส่ใจมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชุมชน อันมีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม 

“กว่า 35 ปีที่เราใช้หลักการออกแบบพื้นที่สีเขียวและจัดการต้นไม้อย่างเห็นคุณค่า ใส่ใจในรายละเอียดของต้นไม้ ที่ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคงความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ในอันที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่โครงการทั้งในมิติด้านมูลค่าโครงการ มิติด้านคุณค่าทางใจของผู้อยู่อาศัย และมิติของการส่งต่อคุณค่าของต้นไม้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน สังคมและสภาพแวดล้อม” 

ภารกิจสีเขียว ลงลึกเรื่องต้นไม้,ข่าว,Rabbit Today

“เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เริ่มต้นมากว่า 35 ปี กำลังผลิดอกออกผล กลายมาเป็นมาตรฐานการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ แสนสิริยินดีอย่างมากที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เริ่มที่จะหันมาเก็บรักษาต้นไม้เช่นกัน” นายอุทัย กล่าวเสริม

แสนสิริใช้หลักการจัดการต้นไม้ ในแบบ Eco-Planting ทั้งในโครงการแนวสูงและแนวราบ ตั้งแต่การวางตำแหน่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของต้นไม้ที่เชื่อมโยงต่อสุขภาพคน รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกให้ได้ร่มเงา การปลูกไม้กรองฝุ่น ดูดซับสารพิษ การบำบัดด้วยไม้กลิ่นหอม และเรื่องของความงามสุนทรียภาพที่มีต่อพื้นที่ เช่นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันในแต่ละฤดูกาล ที่รวมเป็นเรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ - Sansiri Tree Story  ที่สร้างคุณค่าในความเป็นอยู่ให้กับทุกชีวิตของลูกบ้านตลอดไปAdvertising