ข่าว

Zoom In ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

Published 30 ส.ค. 2018

By Rabbit Today

People-in-the-news-issue56-news-beat-Rabbit-Today-banner

ศุภชัย ซีอีโอ ซีพี รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Zoom In ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561,ข่าววันนี้,Rabbit Today

เมื่อต้นสัปดาห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะนักธุรกิจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และนักวิชาการผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สิ่งที่น่าจับตาด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกที่บ้านซีพีมุ่งผลักดัน ศุภชัยเคยกล่าวไว้ในการบรรยาย หัวข้อ  New Technology of Agro Industry to Serve Global Demands  หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 2 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่า “อนาคตของภาคเกษตรมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย และในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล หรือ 4.0 เทคโนโลยีที่เป็น Mega Trend อันได้แก่ Biotech NanoTech  Space Tech  Robotic และ Digital  ได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง (Disrupt) ไปทุกหย่อมหญ้า ถึงเวลาแห่งการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรของไทย” Advertising