ข่าว

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ และ ซีพี ออลล์ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดเรียงความ ชิงไปไต้หวันฟรี

Published 27 พ.ย. 2019

By Rabbit Today

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ และ ซีพี ออลล์ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดเรียงความ ชิงไปไต้หวันฟรี

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้สนับสนุนหลัก จัดแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้” เพื่อจัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน ฟรี รวม 18 รางวัล

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ อาคารจามจุรี สแควร์ โดยได้รับเกียรติจากดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นายโทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวัน ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด และผู้แทนมหาวิทยาลัยอี้โส่ว ให้เกียรติเป็นผู้แถลงถึงความร่วมมือดังกล่าว

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

นางวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะผู้แทนของงบริษัท ซีพี ออลล์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ในการดำเนินโครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยจัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไต้หวัน โดยนำมาถ่ายทอดผ่านงานเขียนและงานศิลปะ แบ่งหัวข้อการประกวดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 หัวข้อ คือ วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และหัวข้อการประกวดสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 หัวข้อ คือ วรรณกรรมไต้หวันที่ฉันชื่นชอบ ศิลปวัฒนธรรม และเรียนต่อต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

“ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน โดยแบ่งหน้าที่ตามความถนัด คือ ผู้เขียน ผู้วาดภาพประกอบ หรือช่วยกัน ทั้ง 2 หน้าที่ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมครูที่ปรึกษาจะได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ไต้หวันยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น” นางวันทนีย์กล่าว

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ด้านนายโทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวว่าทางสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ ก็รู้สึกมีความยินดีเช่นกันที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น นำมาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ในที่สุด

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

“นอกจากนี้ เมืองผิงตง หน่วยงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวัน และบริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด ยังร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย” นายโทนี่กล่าว

โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.csrcpall.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 071 2903, 02 071 2905 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครมายัง สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบผลงานทาง www.csrcpall.com (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัครในวันที่ 27 ธันวาคม ศกนี้ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมครูที่ปรึกษาทั้ง 6 ทีม (18 รางวัล) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ณ ไต้หวัน ช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน (ยังไม่กำหนดวัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง www.csrcpall.com และ Facebook : CSR CPALLAdvertising