Published 27 ส.ค. 2018

By Rabbit Today

Web-Banner_Amdang-Typhoon

Amdang Typhoon
30 % Discount สำหรับเมนูผัดสายบัวกุ้งสด
ราคาพิเศษ 170 บาท จากราคาปกติ 242 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
 • 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 โปรโมชั่น / เท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติ แจ้งรหัสแก่ผู้ได้สิทธิ์ทันที ทั้งทางมือถือและอีเมล
 • ลูกค้านำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์นั้นๆตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถนำไปใช้ได้ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิ์ที่ถูกใช้ไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก
 • สิทธิ์นั้นสามารถ ส่งต่อกับบุคคคลอื่นเพื่อใช้รับสิทธิ์ได้ และถือเป็นการโอนสิทธิ์ เมื่อสิทธิ์นั้นถูกใช้โดยบุคคลใดก็ตามถือว่าสิทธิ์นั้นได้ถูกใช้ไปแล้ว
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 7 ก.ย. 2561

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ คลิก