เรื่องเด่น

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ

Published 10 ม.ค. 2019

By Rabbit Today

children-scoop-Rabbit-Today-banner

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า” ประโยคฮิตเกี่ยวกับเด็กที่เราคุ้นเคยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะพิจารณาในทางกายภาพ หรือทางสังคม ก็เป็นจริงดังนั้น เพราะสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดแล้ว ย่อมเจริญเติบโต และมีพัฒนาการไปตามลำดับ

ไม่ว่าจะยาก ดี มี จน บ้านไหน เมืองใด ทุกคนต่างก็เคยเป็นเด็ก และเด็กคือสิ่งมีชีวิตที่มีสิทธิสภาพ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เรื่องของเด็กจึงเป็นวาระแห่งโลก ไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นตัวอ่อนของแมลงแห่งอนาคตในร่างผู้ใหญ่ แต่เขาคือทายาทของเผ่าพันธุ์เรา คือผู้รับช่วงการค้นหาคำตอบที่ยังไม่ถูกไข คือผู้ดูแลดวงดาวและจักรวาลแห่งนี้ ไม่ว่าเขาจะเกิดจากท้องของคนในบ้าน หรืออยู่ไกลออกไปสุดขอบโลกก็ตาม

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,

อันไหน ‘เด็ก’ อันไหน ‘เยาวชน’

ด.เด็ก พยัญชนะไทยตัวที่ 20 มาก่อน ต.เต่า และมาหลัง ณ.เณร แต่ความยิ่งใหญ่ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ลำดับอักษร ‘เด็ก’ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (หน้า 413) หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส หรือบุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 

เด็กชาย คือ คำนำหน้าชื่อเรียกเด็กผู้ชาย และเด็กหญิง คือ คำนำหน้าชื่อเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีการกำหนดนิยามใหม่ว่า ‘เด็ก’ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ‘เยาวชน’ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์  

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,สกู๊ป,Rabbit Today

วันเด็กระดับโลกมีมา 63 ปีแล้ว และวันเด็กของไทยเคยอยู่ในเดือนตุลาคม

ไม่ใช่แค่พี่ปุ๋ยที่รักเด็ก แต่นานาชาติให้ความสำคัญกับเด็ก และเริ่มต้นจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2498 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กขึ้น ตามมติขององค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาอภิปรายและยกร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น ทำให้ประเทศเกิดความตื่นตัว และให้ความสำคัญกับเด็ก โดยมีมติเห็นชอบตรงกันว่าต้องให้ความสำคัญกับเด็กในประเทศของตนมากขึ้นกว่าเดิม

จากมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติของไทย ซึ่งปีแรกตรงกับวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 และยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2506 ต่อมามีประกาศในปี 2507 เปลี่ยนแปลงการจัดงานวันเด็กจากเดิมมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2508 จนถึงปัจจุบัน

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,สกู๊ป,Rabbit Today

สิ่งที่ไม่ควรพูดหรือแสดงออกกับเด็กๆ

ทุกคนมีเรื่องจำฝังใจ ติดนิสัยไปจนโต ซึ่งมีส่วนไม่มากก็น้อยจากการกระทำและคำพูดของคนใกล้ชิด แต่เราจะไม่ทำ

 • ล้อเลียนด้วยชื่อต่างๆ อย่าง ดำ เตี้ย อ้วน ฯลฯ ทำให้เด็กๆ เสียความมั่นใจ
 • “อย่ายุ่ง” หรือ “อย่ากวนได้ไหม” นานเข้าเขาจะถอยห่างคุณออกไปเรื่อยๆ
 • ต่อว่า บ่นตลอดเวลา เพราะการตอกย้ำความผิด ไม่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลง ยิ่งกดเขาว่าเป็นคนแบบนั้น
 • บังคับให้เก็บอารมณ์ความรู้สึก ทำให้เขารู้สึกไม่สำคัญ แต่ควรบอกว่ารู้สึกได้ และคอยอยู่เคียงข้างเขา
 • เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ อาจทำให้เขาไม่ชอบกัน ควรทำให้เขารู้ว่าแต่ละคนพิเศษไม่เหมือนกัน
 • ตวาดหรือตะคอกใส่ ทำให้เขารู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดไปหมด ควรใช้คำพูดดีๆ และไม่ใช้อารมณ์รุนแรง
 • ลงโทษหนัก อาจทำให้เด็กๆ เก็บกดจนชาชิน และในที่สุดบทลงโทษรุนแรงก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป
 • ขู่ นานไปทำให้เขาไม่เชื่อ และเลิกฟังคุณ
 • ชมตลอดเวลา ควรเก็บไว้สำหรับสิ่งพิเศษ เพราะการชื่นชมอยู่ตลอด เขาจะคิดว่าสมควรรับคำชมอยู่แล้ว
 • ใช้คำสั่งเพื่อให้เขายอม เขาจะไม่มีวันเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องทำ แต่ทำเพราะคุณสั่ง

(อ้างอิงจาก the asianparent)

กิจกรรมสนุกปลุกชีวิตเด็กวันนี้

มันไม่ใช่ ม้าก้านกล้วย การโดดหนังยาง ดีดลูกหิน เล่นโป้งแปะ เป่ากบ กระต่ายขาเดียว หรือเล่นซ่อนแอบอีกแล้ว และมันก็ไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอเกมล้ำเทรนด์ใดๆ แต่เป็นการเล่นแบบมุ่งเป้า ให้สนุกและเข้าใจชีวิต

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,สกู๊ป,Rabbit Today

แหล่งเรียนรู้สายสังคมสนุกและสุขศึกษามันๆ

 • Safari World สนุกพร้อมเรียนรู้ไปกับการท่องเที่ยวชมฝูงสัตว์ป่าหายาก เร้าใจไปกับโชว์การแสดงหลากหลายของเหล่าสัตว์แสนรู้ ตื่นเต้นผจญภัยในโลกของสัตว์นานาชนิด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-2914-4100 
 • Sea life Bkk Ocean World พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกลางกรุง ที่พาเด็กๆ เยือนโลกใต้สมุทร ราวกับเป็นอควาแมน ณ ชั้นใต้ดิน สยามพารากอน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-2687-2000
 • Kidzania แหล่งเรียนรู้เพื่อจะค้นหาตัวตนของลูกๆ ผ่านสถานการณ์จำลองด้วยการทดลองทำอาชีพต่างๆ อย่างสนุกสนาน ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ bangkok.kidzania.com หรือ โทร 0-2683-1888
 • Chefu Town เสริมสร้างพัฒนาการเด็กผ่านการทำอาหาร ได้สนุกและได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ทั้งช่วยเสริมสร้าง EF เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: CHEFU TOWN
 • Baby Swimming ศูนย์ว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Baby Swimming Thailand
 • The Marvel Experience ไปรู้จักคาแร็กเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่จากการ์ตูนและภาพยนตร์ฮอตฮิต และปลดปล่อยพลังงานเหนือจินตนาการของพวกเขา ณ เมกา บางนา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2024-9900
 • LINE Village Bangkok The Digital Adventure เมื่อไลน์ไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์อีโมจิส่งผ่านแชตอีกต่อไปกลายเป็นสวนสนุกน่ารักสดใส ณ สยามสแควร์วัน ชั้น 1 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Line Village Bangkok
 • Lazgam เลเซอร์เกม แข่งขันกันในเขาวงกตแห่งโลกอนาคตจำลองสามมิติ ณ ชั้น 5 โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Lazgam Laser Games
 • The Little Gym ออกกำลังกาย ฝึกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและการทรงตัว 55 พลาซ่า ทองหล่อ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: The Little Gym
 • Bit Playground สวนสนุก Interactive Playground ณ เอ็มควอเทียร์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 09-7094-0947
 • เรียนรู้และฝึกฝนวินัยจราจร ด้วย Simulator และรถจำลองสถานการณ์บนท้องถนน พร้อมรับประกาศนียบัตรและรางวัลมากมาย ในงานอุ่นไอรัก วันนี้ - 19 มกราคม 2562 FB: อุ่นไอรัก คลายความหนาว และ www.phralan.in.th

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,สกู๊ป,Rabbit Today

แหล่งปลดปล่อยพลังงานเด็กๆ ในธีมสนามเด็กเล่น เน้นสนุก เรียนรู้จากการเล่น และกิจกรรมพิเศษ

 • Harborland Fashion Island ธีมเกาะสมบัติ ณ ชั้น 3 แฟชั่นไอส์แลนด์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Harborland
 • Imaginia Playland ชั้น 3 เอ็มโพเรียม ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2664-8338
 • Funarium สุขุมวิท 26 และศูนย์การค้า Zpell @Future Park ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2665-6555 และ 0-2150-9195
 • FAM Playland ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2102-5465
 • BOUNCE Thailand ชั้น 4 The Emquartier และชั้น 5 The Street รัชดา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: BOUNCE Thailand
 • Totem Kingdom สวนสนุกในร่ม ที่มีเครื่องเล่นกว่า 50 ชนิด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Totem Kingdom Srinakarin

เรื่องเด็ก...ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ,สกู๊ป,Rabbit Today

แหล่งสนุกพร้อมเรียนรู้สายดนตรี ศิลปะ และการแสดง

 • Hit Galleria สถาบันสอนศิลปะ ที่เน้นการฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องการใช้สี การใช้เทคนิคพู่กัน เพื่อเกิดรูปภาพที่สวยงาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Hit Galleria
 • Playsound สถาบันสอนเปียโน ที่มีกิจกรรม เกม และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้เด็กๆ สนุกสนานเพลิดเพลิน และภูมิใจที่พวกเขาสามารถเล่นเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Playsound
 • Bricks 4 Kidz เสริมความรู้ เปิดจินตนาการ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Bricks 4 Kidz
 • Brain School ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่พื้นฐานของทุกๆ สิ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Brain School
 • Clay Works เสริมสร้างจินตนาการ ฝึกสมาธิ EQ CQ และฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการปั้น สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ด้วยวัสดุเฉพาะ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Clay Works
 • Bangkok City Ballet School โรงเรียนสอนบัลเลต์โดยคุณครูชาวญี่ปุ่น ให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายทุกๆ ส่วน ที่นี่เด็กๆ จะได้รู้จักการเข้าสังคม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Bangkok City Ballet School
 • Cadenza Music School คลาสเต้นแม่ลูกเพื่อพัฒนาการของครรภ์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Cadenza Music School
 • Kruyuk Sport Gym เต้นๆๆ ทั้งสง่างามและสนุกสนาน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Kruyuk Sport Gym
 • Mulino Music โรงเรียนสอนดนตรีพื้นฐานสำหรับทุกวัย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: Mulino Music

ในปัจจุบัน ชาวเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวและหย่อนใจให้ครอบครัวมากมาย สำคัญที่ผู้ปกครองจะพาเด็กๆ ไปรับประโยชน์และความสนุกอันใด โปรดใช้วิจารณญาณประกอบกัน

คำขวัญวันเด็ก ปี 2562

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา

ตอบคำถามเด็กๆ แบบไม่มึน

 • พยายามตอบคำถามให้เข้าใจง่ายที่สุด เเละตอบเเต่เรื่องจริงค่ะ
 • อย่าหลอกลูก โดยคิดว่าเป็นเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจ เพราะหากลูกมารู้ความจริงทีหลัง เขาจะไม่เชื่อคำพูดของคุณอีก
 • อย่าล้อลูก หรือใช้น้ำเสียงที่บอกว่า คุณถูกที่สุด เพราะนั่นไม่มีหรอก ถูกที่สุดน่ะ ความสงสัย ความอยากหาคำตอบ คือทักษะที่จะช่วยให้ลูกเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนนะคะ
 • ถ้าไม่รู้ ให้บอกไม่รู้ เเล้วชักชวนลูกหาคำตอบไปพร้อมกัน บางเรื่องอาจจะยากเกินความสามารถ ส่วนตัวเเล้วเจอคำถามยากๆ เช่น โลกทำมาจากอะไร หากมีผู้รู้ให้ถามเขาเเทนค่ะ หรือจะลองค้นหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตไปด้วยกันกับลูกก็ได้เช่นกัน

คำถามง่ายๆ ที่พ่อแม่จะใบ้กิน

หนู/ ผมมาจากไหน

แนวทางการตอบ-เมื่อสองคนรักกัน พ่อจะให้ส่วนหนึ่งในร่างกายของพ่อ ไปรวมกับส่วนหนึ่งของแม่ ทารกน้อยเติบโตขึ้นในท้องของแม่ระยะหนึ่ง แล้วก็พอโตมากขึ้น ก็ออกมาเป็นหนูตัวน้อยๆ

ทำไมตรงนั้น...ของชายกับหญิงไม่เหมือนกัน

เรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ตอบตามตรง แต่อธิบายไม่ซับซ้อน สิ่งที่เป็นของเพศชายและเพศหญิงตรงนั้น วันหนึ่งพอโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วพวกเขามีความรักและต้องการมีลูก ความไม่เหมือนกันของทั้งคู่ จะมารวมกันเพื่อเกิดเป็นลูกวันนี้

(ข้อมูลอ้างอิง: Brightside)