ชีวิตและการงาน

ความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาจากออฟฟิศหรือที่ทำงาน ฉะนั้นเราต้องรู้เคล็ดลับในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วย

Published 3 มี.ค. 2019

By Rabbit Today

happy-at-work-smart-living-Rabbit-Today-banner

สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กร บริษัท หรือที่ทำงานน่าอยู่ และน่ามาทำงานทุกวัน ก็คือบรรยากาศในออฟฟิศที่คน ทำงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างไม่เกี่ยงงอน ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีใครซื้อหามาให้เราได้ มีวิธีเดียวก็คือ คนทำงานทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างมันขึ้นมา

 Rabbit Today จึงอยากแนะนำ ‘3 คีย์เวิร์ดสร้างสุขง่ายๆ ในที่ทำงาน’ ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศทั้งหลายได้นำไปใช้กัน

1. ลดช่องว่าง สร้างมนุษยสัมพันธ์

 คนทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่มักมีความแตกต่างกันหลายๆ เรื่อง ทั้งการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน พื้นฐานทางครอบครัว ฐานะ ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ฉะนั้นสิ่งแรกที่ชาวออฟฟิศทุกคนต้องทำก็คือ การลดช่องว่างระหว่างบุคคล โดยการเปิดตัวเองออกไปสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ซึ่งสามารถทำได้หลายทาง เช่น ทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เดินเข้าไปพูดคุยด้วย เดินไปรับเมื่อมีคนมาติดต่องานที่แผนกตัวเอง หรือเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดก่อน เป็นต้น

ความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาจากออฟฟิศหรือที่ทำงาน ฉะนั้นเราต้องรู้เคล็ดลับในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วย,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

2. สร้างสายสัมพันธ์ในความรู้สึก

 เมื่อช่องว่างระหว่างบุคคลลดน้อยลงแล้ว ก็ต้องรีบฉวยโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์ในความรู้สึก โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้ตัวเราเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เช่น สังเกตดูว่าเพื่อนคนนั้นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อปรับคำพูด การแสดงออกให้เหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละคน ถามความรู้สึกผู้อื่นอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้าง ที่สำคัญต้องยอมรับผิดและขอโทษทุกครั้ง หากพูดหรือทำอะไรให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี เป็นต้น

ความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาจากออฟฟิศหรือที่ทำงาน ฉะนั้นเราต้องรู้เคล็ดลับในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วย,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

3. กระชับความสัมพันธ์ด้วยการลงมือทำ

 มนุษยสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานนั้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่การลดช่องว่าง หรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ต้องทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนคำว่า ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’ เป็น ‘ทำเพื่อผู้อื่น’ บ้าง เช่น เข้าไปสอบถามสารทุกข์สุกดิบเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานมีความทุกข์ เข้าไปช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องร้องขอ โทรไปสอบถามเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่มาทำงานหรือลาป่วย และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจ

ความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาจากออฟฟิศหรือที่ทำงาน ฉะนั้นเราต้องรู้เคล็ดลับในการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วย,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

หากชาว Rabbit Today ทำได้ครบถ้วนตาม 3 คีย์เวิร์ดที่เราหยิบมาฝากนี้ละก็ เชื่อว่าที่ทำงานของคุณจะมีบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงานจนทำให้คุณรักออฟฟิศมากขึ้นอย่างแน่นอนAdvertising