ชีวิตและการงาน

เทคนิคการทำงานร่วมกับคน 3 เจนเนอเรชั่นแบบไร้ปัญหา

Published 17 ก.ย. 2019

By มิสบลูมวูด

ทำงานกับคนต่างวัยอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน

‘คนรุ่นใหม่’ กับ ‘คนรุ่นเก่า’ มักจะมีข้อถกเถียงกันในการทำงาน หลายครั้งที่เกิดปัญหาการทำงานโดยมีคำว่า ‘Generation’ เข้ามาเป็นตัวตั้งในการทำงานและการแก้ปัญหา โดยปราศจากข้อเท็จจริง 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มักมีไฟแรงในการทำงานสูง มีความไอเดียใหม่ๆ มานำเสนอ แต่หารู้ไม่ว่า ในบางครั้งขาดการกลั่นกรองจนเกิดปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าในการทำงาน เพราะต่างคนต่างมีอัตตาหรือเรียกว่าอีโก้ในแบบของวัยตนนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นลองมาดูคนในวัยทำงาน 3 เจนเนอเรชั่นว่ามีวิธีรับมือกับคนในรุ่นต่างๆ อย่างไรกันบ้าง

1. เบบี้บูมเมอร์

คือคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2489 ถึง 2507 ซึ่งเติบโตมาในยุคที่เต็มไปด้วยโอกาส และความเจริญก้าวหน้า จึงเป็นคนมองโลกในแง่ดี เกิดมาเพื่อทำงานและมีความอดทนสูง สู้งาน ชอบทำงานเป็นทีม หากต้องทำงานกับพวกเขา ต้อง...

  • เคารพประสบการณ์ เพราะพวกเขาย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเพื่อนร่วมงานในวัยอื่นๆ ดังนั้น หากต้องทำงานกับคนวัยนี้ ต้องเคารพประสบการณ์ของพวกเขาถ้าเขาได้แสดงฝีมือการทำงานอย่างเต็มที่
  • จริงจังกับการทำงาน คนเจนนี้มีความคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับตน คือมีมาตรฐานในการทำงานที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นคุณจึงไม่ควรทำงานแบบขอไปที
  • รู้จักขอบเขต ชอบความลำดับอาวุโส ฉะนั้นควรอ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติผู้ใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำที่สุด ถ้าคิดอยากแสดงฝีมือต้องค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป

2. เจเนอเรชั่น เอ็กซ์

คือคนที่เกิดในช่วงพ.ศ. 2508 ถึง 2522 เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงและผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้าน แต่คนเจนนี้กลับโหยหาความรัก ความอบอุ่นจากคนในครอบครัว จึงไม่ชอบทำงานเกิน 40 ชั่วโมง ชอบทำงานรวดเร็ว หากต้องทำงานกับพวกเขา ต้อง...

  • ให้ความเป็นกันเอง คนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่ชอบพิธีรีตอง ดังนั้นสถานที่ทำงานควรมีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ไม่ตึงจนเกินไปนัก
  • อย่าใช้ความอาวุโสข่ม หากทำงานกับคนเจนนี้ ต้องไม่นำเรื่องอายุมาเป็นข้อต่อรองมากนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือ แต่คุณต้องแสดงความสามารถเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าคุณจะเด็กกว่าหรือแก่กว่าคนเจนนี้
  • ชอบทำงานแบบทีมเวิร์ค คนเจนนี้ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานมาก เพราะพวกเขาคิดว่าเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งแรงผลักดัน ซึ่งในการทำงานเป็นทีม มีเพื่อนสนิทคือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆ บางคนถึงขนาดจะอยู่หรือลาออกจากงานตามเพื่อนหรือทีม

3. เจเนอเรชั่น วาย

คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง 2540 อยู่ในยุคของความเปลี่ยนแปลง เติบโตมาในยุคที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี เชื่อมั่นในตนเองสูง ในขณะเดียวกันก็เป็นพวกวัตถุนิยม แต่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะการทำงานเป็นทีม หากต้องทำงานกับพวกเขา ต้อง...

  • วางเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าต้องตั้งเป้าหมายชัดเจน เพื่อทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ แต่ถ้าหากล้มเหลว คนเหล่านี้อาจถึงกับหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
  • ให้ความรู้เต็มที่ ควรวางตัวเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และคำปรึกษา บวกทัศนคติและมุมมองที่ดี เพราะคนเจนนี้ชอบคิดว่าคนเจนเอ็กซ์ไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอทั้งที่มีมากกว่า คนเหล่านี้จึงยากจะรับฟังจากคนทุกเจน
  • เคารพความเป็นส่วนตัว การบังคับในเรื่องต่างๆ จนเกินไปอาจเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้กับคนเหล่านี้ ดังนั้นจะต้องมอบหมายงานที่พวกเขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ บางทีพวกเขาอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนในทีม 

ท้ายสุดแล้วคำว่า ‘รุ่นใหม่’ หรือ ‘รุ่นเก่า’ อาจไม่ใช่คำนิยามของ Generation หรืออายุมากกว่า น้อยกว่า แต่หมายถึงคนที่สามารถคิดและตามโลกทันในทุกวินาที คนที่แอ็คทีฟในการทำงานและลงมือทำให้ดีที่สุดมากกว่าAdvertising