ชีวิตและการงาน

Q&A : ว่าด้วยเรื่องการปลูกบ้าน และ ที่จอดรถ

Published 1 ส.ค. 2018

By ภูเก็จ จันทรเวช

QA-home-issue36-smart-living-Rabbit-Today-banner

Q: ตามกฎหมายเราสามารถปลูกบ้านห่างจากเขตที่ดินได้เท่าไร

A: ในการออกแบบและก่อสร้างบ้านและอาคาร เรามีกฎเทศบัญญัติเป็นตัวกำหนด เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของเพื่อนบ้านและเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้กันมีความสุข เราไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างให้ชิดแนวเขตที่ดินและรั้วบ้านได้ ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

Q & A ปลูกบ้าน และ ที่จอดรถ,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

ระยะห่างที่น้อยที่สุดคือ 0.50 ม. และต้องเป็นผนังหรือกำแพงทึบที่ไม่มีช่องเปิดใดๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงบล็อกแก้ว (Glass Block) แต่ถ้าอยากเปิดประตูหน้าต่าง ช่องเปิดต้องห่างจากขอบเขตที่ดินอย่างน้อย 2.00 ม. สำหรับชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และห่าง 3.00 ม. ถ้าต้องการเปิดช่องเปิดสำหรับชั้นที่ 3

Q: จอดรถ 2 คันหน้าบ้าน ต้องใช้ความกว้างเท่าไรถึงจะเข้า-ออกบ้าน และเข้า-ออกจากรถแบบสบายๆ

Q & A ปลูกบ้าน และ ที่จอดรถ,ชีวิตและการงาน,Rabbit Today

A: ความกว้างที่เหมาะสมและน้อยที่สุดตามเทศบัญญัติก็คือ กว้าง 2.40 ม. X ยาว 5.00 ม. ต่อ 1 คัน ถ้า 2 คัน ก็กว้าง 4.80 ม. แต่ในความเป็นจริง เรามีทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระยะที่กำหนดตามเทศบัญญัติจึงอาจไม่สะดวกสบายนัก รวมถึงการที่เราจะล้างรถเช็ดรถรอบคันด้วย ระยะกว้างที่เหมาะสม (ถ้ามีพื้นที่พอ) จึงควรเป็น 2.80-3.00 ม. ต่อคัน หรือ 5.60-6.00 ม. ต่อ 2 คัน และยาว 5.50-6.00 ม. ครับผมAdvertising