เทคโนโลยี

ไฮเทคพิทักษ์ป่า

Published 27 ก.พ. 2019

By นพนันท์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

SPYPOINT-LINK-S-tech-toys-Rabbit-Today-banner

โลกทันสมัยทุกวันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ผู้คนมีวิถีชีวิตที่ต่างออกไปจากยุคธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง ไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงในบ้านที่ยังมีอุปกรณ์ไฮเทคให้เจ้าของเลือกใช้เพื่อดูแลมันอีกด้วย 

ขณะเดียวกัน โลกใบเดียวกันนี้ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่แปลกแยกออกไป เนื่องจากผู้อาศัยยังคงมีวิถีชีวิตดังเดิมไม่ต่างจากเมื่อนับหมื่นนับแสนปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันกลับถูกรุกรานล้างผลาญชีวิตโดยมนุษย์ผู้มีอารยธรรม น่าคิดว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นอยู่ในวิถีแห่งเทคโนโลยีที่จะช่วยคุ้มครองมันบ้างหรือไม่ ก็ยังนับว่าโชคดีที่มนุษย์อีกเช่นกัน ห่วงใยชีวิตเหล่านั้นและสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อปกป้อง

หน่วยงานพิทักษ์ป่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ อาวุธ และยานพาหนะ แต่คงยากที่จะปฏิบัติงานได้เต็มพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ เทคโนโลยีจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสอดส่องทั้งภาพและเสียง พิสูจน์ทราบทั้งพิกัดและอัตลักษณ์ อีกทั้งยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินของผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์อีกด้วย

SPYPOINT LINK-S คือกล้องอัตโนมัติที่จะถ่ายภาพนิ่งและวิดีโออย่างฉับไว เมื่อมันตรวจพบความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าหรือนักล่าสัตว์ ภาพและวิดีโอที่ได้นั้นมีความละเอียดสูง ถูกบันทึกลง SD Card และ Upload ขึ้น Cloud ทาง Cellular network ด้วย Booster antenna สำหรับพื้นที่ในป่าลึก แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Rechargeable lithium พร้อม Solar panel เพื่อชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติกลางป่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมี Flash พร้อมด้วย IR boost + Blur reduction เพื่อเพิ่มระยะการตรวจจับและถ่ายภาพได้คมชัดที่ระยะไกลอีกด้วย

ไฮเทคพิทักษ์ป่า,เทคโนโลยี,Rabbit Today

เมื่อมองเห็นในพื้นที่ป่าได้กว้างไกลมากขึ้นแล้ว ก็ควรจะได้ยินมากขึ้นด้วย และ AudioMoth ก็คือคำตอบ

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตันได้ร่วมกันพัฒนา AudioMoth ซึ่งคืออุปกรณ์ AI สำหรับตรวจจับเสียงในป่า ทั้งเสียงสัตว์ป่าและเสียงปืน ซึ่งนอกจากบันทึกเสียงอัตโนมัติอย่างคมชัดแล้ว มันยังสามารถเรียนรู้โดย AI-Machine learning เพื่อแยกแยะเสียงของสัตว์ป่าแต่ละชนิด เสียงเลื่อยไม้ และเสียงปืนแต่ละประเภท รวมทั้งสามารถส่งสัญญาณเตือนถึงสถานีพิทักษ์ป่าเมื่อมีเสียงน่าสงสัยอีกด้วย AudioMoth ทำงานร่วมกับ APP ทั้งบน Mac windows และ Linux เผยแพร่เป็น Open source ทั้ง Hardware และ Software ทำให้หน่วยพิทักษ์ป่าทั่วโลกสามารถสั่งซื้อหรือผลิตขึ้นใช้เองได้ในราคาถูก

ไฮเทคพิทักษ์ป่า,เทคโนโลยี,Rabbit Today

กรณีพบซากสัตว์ป่าหรือแม้เพียงแค่รอยเลือด มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ และบริษัท Oxford Nanopore ได้ร่วมกันพัฒนา MinION ซึ่งคือเครื่องตรวจ DNA แบบมือถือ ที่ทำให้หน่วยงานพิทักษ์ป่าสามารถวิเคราะห์ DNA ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องส่งไปที่ห้องปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกล ส่งผลให้หน่วยพิทักษ์ป่าสามารถติดตามจับกุมนักล่าสัตว์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมันยังถูกนำไปใช้ที่ด่านศุลกากร ท่าเรือ สนามบิน และตลาดค้าสัตว์เพื่อปราบปรามการค้าสัตว์ป่าอีกด้วย MinION มีราคาถูก ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และวิเคราะห์ DNA ได้อย่างรวดเร็ว MinION จึงเริ่มถูกใช้งานโดยตำรวจสากลในปีนี้

เมื่อมองเห็น ได้ยิน รู้อัตลักษณ์แล้ว ก็ต้องสามารถติดตามและทราบพิกัดที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

WWF และ WCS จึงได้ร่วมกันพัฒนา SMART (Spatial monitoring and reporting tool) ซึ่งคือ Free software ที่ใช้ติดตามบันทึกตำแหน่งและเส้นทางของทั้งสััตว์ป่าและนักล่าสัตว์ ทำให้หน่วยพิทักษ์ป่าสามารถประสานส่งข้อมูลกันได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ปัจจุบัน SMART ถูกนำไปใช้ทั่วโลก และน่ายินดีที่ไทยคือประเทศแรกที่นำ SMART มาใช้พิทักษ์ป่าตั้งแต่ปี 2013 ซึ่ง SMART มีส่วนช่วยให้ประชากรเสือในห้วยขาแข้งเพิ่มขึ้น 50% และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถดูแลพื้นที่ได้มากขึ้นอีก 33%

เมื่อสัตว์ป่าถูกล่าแล้วก็มักจะถูกนำไปจำหน่ายเพื่อสะสม บริโภค หรือแปรรูป ดังนั้น การติดตามจับกุมที่ปลายทางจึงสำคัญเช่นกัน

RisikoTek คือ Fintech Start-up ในสิงคโปร์ที่พัฒนา AI และ Entity resolution สำหรับติดตามธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์ป่าและซากสัตว์โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารทั่วโลกเพื่อติดตามผู้ต้องสงสัย และจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มนุษย์แปลว่าผู้กล้าหาญ คือ กล้าหาญที่จะกระทำทั้งความดีและความชั่ว 

ดังนั้น เมื่อมีมนุษย์ผู้ล่าก็ย่อมมีมนุษย์ผู้พิทักษ์เช่นกันAdvertising