Video

ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงดนตรี Slot Machine

Published 12 พ.ค. 2019

By Rabbit Today

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ทุกช่วงจังหวะชีวิตของใครหลายคนผูกพันกับบทเพลงของ Slot Machine นี่คือวงดนตรีที่เป็นเพื่อนสนิทของคอเพลงไทยทั้งในยามสุขและเศร้า

Rabbit Today ชวน 3 สมาชิกหลักแห่งวง Slot Machine เฟิด, วิทย์ และแก๊ก มาจับเข่าสนทนาเรื่องบ้านเมืองผ่านมุมมองคนทำดนตรีตัวจริง!